Förlagets beskrivning

I ZickZack Skrivrummet årskurs 3 får eleverna utifrån en modelltext lära sig skriva olika typer av texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera (påverka).