Förlagets beskrivning

Hur kan vi stötta eleverna i idrott och hälsa och hem- och konsumtkunskap? Vilka ord och begrepp behöver eleverna för att följa med i undervisningen? Vilka texttyper är viktiga att lära sig?
Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära sig att läsa och skriva berättande och instruerande texter.