Förlagets beskrivning

I textsamlingen får eleverna möta olika typer av texter - berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Texterna är tänkta för gemensam läsning. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa.