Förlagets beskrivning

WOW 3 Digital är tredje delen i Lära förlags nya läromedelsserie i engelska för gymnasiesärskolan. WOW 3 Digital följer samma ungdomar som LOL-läromedlen. Här har de blivit några år äldre och provar på saker som att helgjobba i en djuraffär och åka in till London själva.

I WOW 3 Digital blir dialogerna successivt längre och övningar i att att följa instruktioner och hitta texter och bilder på nätet introduceras.
Lärandet utgår helt från elevens språkanvändning och språkförståelse. Med utgångspunkt i de vardagsnära och humoristiska dialogerna,
med enkelt språk och mycket upprepningar, utvecklar eleven i lugn takt sin förmåga att kommunicera på engelska.

WOW 3 Digital är en interaktiv digitala bok med inläst text, filmer, hörövningar med mera. I denna digitala version ingår lärarhandledning.