Förlagets beskrivning

Worldwide English 5 och 6 är ett helt nytt läromedel för de högskoleförberedande programmen.

Worldwide English är ett komplett läromedel för engelska 5 och 6 som ger eleverna kunskaper för att klara av de kommunikativa situationer de möter i verkliga livet, men även verktyg att klara de nationella proven.