Förlagets beskrivning

Words and pictures är avsedd för den tidiga engelskaundervisningen. Eleverna arbetar med 15 olika teman som presenteras vart och ett med en färgglad och innehållsrik bild. Det finns åtta teman i del 1 och sju teman i del 2. 

I del 1 heter de olika teman Colours and numbers, In the kitchen, Clothes, In the garden, The body, At school, At the farm, samt Sports. I del 2 heter de olika teman At the zoo, In town, In the winter, In the market, At the beach, In the bathroom, samt At the hospital.