Förlagets beskrivning

Under 2015 utkommer Wings årskurs 7 i en ny upplaga med böcker skrivna för att uppfylla kraven i Lgr11.

Böckerna är som tidigare indelade i tematiska sektioner. Varje tema innehåller texter av olika längd och svårighetsgrad viket ger möjlighet till individualisering.