Förlagets beskrivning

Övningarna har tydliga instruktioner på svenska och är lätta att arbeta med. Varje avsnitt innehåller många ord- och frasövningar, fria tal- och skrivövningar samt hörövningar av olika typ, både textnära och fristående.

I den återkommande övningen In English, please får eleverna träna på att klara av mycket vardagliga situationer på engelska.