Förlagets beskrivning

I åk 6 är Textbook uppdelad i åtta units med teman som semester, mat och hälsa, mysterier mm. Varje unit inleds med en hörövning, en lead-in. Sedan kommer tre texter, en A-, en B- och en C-text.

Till A- och B-texterna finns kommunikativa övningar, Focus-rutor där grammatiken presenteras och bildordlistor. C-texterna kan användas som extensiv läsning.