Förlagets beskrivning

Vistas hittar du inslag som förförståelse, genomgående användande av målspråket, strategiträning och egna reflektioner.

Mycket arbete har lagts ner på att vinkla uppgifterna så att eleven får chans att visa alla nivåer, från E till A. I Lärarhandledningen får du färdighetsindelade prov i stil med Provbankens, samt en mängd extramaterial för individualisering.