Förlagets beskrivning

Visions är ett läromedel för vuxenutbildning på grundläggande nivå i engelska och för gymnasiets introduktionsprogram. Visions kan också användas för undervisning av sent anlända elever i grundskolans högstadium.

Med Visions kan du individualisera din undervisning i heterogena grupper. Med tre nivåanpassade böcker kan eleverna lätt arbeta självständigt.