Förlagets beskrivning

Nu kan dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i svenska, matematik samt no och so i ordboksserien Viktiga ord. Ordböckerna är tänkta att användas från årskurs 3 men fungerar också för äldre elever.

Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för att bygga upp matematisk förståelse. I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord.

Till viktiga ord i matematik hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp.