Förlagets beskrivning

Viewpoints 1 är ett läromedel för engelska steg 5 på de högskoleförberedande programmen. Läromedlet består av engagerande och varierade texter av populära författare som Joyce Carol Oates, Brian Bilston och Malala Yousafzai, som valts ut speciellt för studievana elever. Omfattande gloslistor och omväxlande övningar kring varje text ger eleverna goda möjligheter att träna ordförråd och grammatik.