Förlagets beskrivning

Matematikläromedel för åk 9 som fokuserar på förmågorna och håller klassen samlad. För att kunna bedöma elevens förmågor i matematik behövs ett läromedel som gör det lätt att sätta fokus på förmågorna. Det gör Vektor. Utvalda uppgifter visar förmågor extra tydligt med hjälp av färgsnurran.