Förlagets beskrivning

läromedlet Världen och kartan får eleverna rita egna kartor över sin närmaste omgivning t.ex. sitt eget rum, klassrum, skolgård och skolväg. De får träna på att hitta de fyra väderstrecken med hjälp av solen och rita en kompassros.

Eleverna får träna på kartans tecken, färger och symboler. De får undersöka världen på kartan då de studerar kontinenterna, världshaven och världsdelarna, samt platser, lägen, gränser, väderstreck och storleksrelationer.