Förlagets beskrivning

Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2!

Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne.