Förlagets beskrivning

Med anledning av målen i Lgr11 tar läromedlet Var kommer floderna ifrån? bland annat upp begrepp som Stora oceaner och andra hav, Strömmar, vågor, oväder och tidvatten, Sjöar - störst och djupast, Floder och älvar, Kanaler och vattenvägar, Glaciärer och isberg, Barriärrev och atoller, Varma och heta källor, Dånande vattenfall, Haven runt Sveriges kust.