Förlagets beskrivning

Var är vi? är en serie övningshäften som vänder sig till andraspråksinlärare, ungdomar såväl som vuxna. Utifrån en given dialog får eleven lista ut var samtalet utspelar sig, t.ex. på en strand, i en affär, i en trädgård. Därefter följer övningar som tematiskt anknyter till denna plats innan nästa dialog presenteras. Övningarna som följer på respektive dialog tränar bland annat ordbildning, ordförståelse,...