Förlagets beskrivning

I Välkommen till Sverige får eleverna öva grundläggande ordkunskap, grammatik, läsning och skrivande, liksom räkneord och klockan. Samtliga övningar utgår ifrån bilder, och är självinstruerande så långt det är möjligt. Upplägget med ständig repetition är mycket uppskattat av lärare och elever, eftersom det effektivt befäster de nya språkkunskaperna.

Boken reviderades under 2009 och är nu rikligt illustrerad med runt tusen nya teckningar. Innehållet i övningarna har också anpassats till dagens svenska förhållanden.