Förlagets beskrivning

¡Vale! är ett läromedel i spanska där eleven möter språket på ett lekfullt och inspirerande sätt genom en måttfull progression och många, variationsrika övningar. I alla delar av ¡Vale! finns möjlighet för lärare och elever att välja olika nivåer efter intresse och förmåga.

Övningsböckerna följer textböckernas upplägg.  Eleverna uppmanas på ett tidigt stadium att fundera över hur de lär sig och får prova på olika inlärningsknep.