Förlagets beskrivning

23 olika ställen man kommer i kontakt med i samhället presenteras. Varje plats presenteras på ett uppslag med bild och en enkel text. Bland platserna finns bl.a: apotek, bibliotek, hotell, bank, tandläkare.

Materialet är tänkt för specialundervisning från högstadiet och uppåt men är också lämpat för SVA-undervisning.

Spiralbunden bok med 48 sidor i formatet 21x24cm.