Förlagets beskrivning

Det händer allt som oftast, att läroböcker eller andra texter innehåller ord, som elever inte förstår. Inte alltid har de glädje av en vanlig ordlista, där orden förklaras på kortast möjliga sätt. I Vad betyder ordet? sätts alla ord in i sitt sammanhang, och därmed blir de mycket lättare att förstå.

De mer än 250 orden presenteras i olika kapitel. De många illustrationerna underlättar också ordförståelsen. Till varje kapitel finns arbetsuppgifter av varierande slag. Naturligtvis finns det även en ordlista med alla orden i bokstavsordning.