Förlagets beskrivning

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne finns en stadiebok, en elevwebb och en lärarwebb.

Andra upplagan:
• Upplägg och stoff har anpassats till det centrala innehållet och kunskapskraven i de reviderade kursplanerna inför ht-21
• Varje kapitel inleds med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse.
• Nytt är strukturen, flera kapitel är nya eller grundligt reviderade. Efter varje uppslag eller längre avsnitt finns det kortfrågor och på flera platser debattrutor med aktuella ämne.