Förlagets beskrivning

Häftet beskriver tillverkning och studium av en naturruta, insamling av insekter och växter, däggdjurs och fåglars övervintring, användning av mikroskop och laborationsövningar. Vår serie i naturkunskap består av fyra häften. Till samtliga titlar medföljer facit med möjliga elevsvar. De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Tonvikten ligger på att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. Elevernas sätt att arbeta med arbetsbladen kan variera beroende på vilken nivå eleven befinner sig.