Förlagets beskrivning

Idén med Uppdrag Matte är att inspirera eleverna att använda matematiken som ett verktyg för kreativ problemlösning. Nu kommer en ny generation av serien, utvecklad och kompletterad och därefter granskad av forskarna Per-Olof och Christine Bentley. Uppdrag Matte bygger på aktuell forskning med problemlösning i fokus. Det finns tre nivåer redan från årskurs 1 och två digitala komponenter.