Förlagets beskrivning

Religionskunskap för gymnasieskolan. En helt nyskriven lärobok för Gy 2011 som tar avstamp i människors gemensamma villkor och som visar på mångfalden av uttryck för mening och tillhörighet.

Boken spänner över kurs 1 och 2 i Religionskunskap och kan även användas inom kursen Religion Specialisering och andra fördjupningar.