Förlagets beskrivning

Läromedlet Turism Besöksnäring är framtagen för kursen Besöksnäringen.

Genom den strukturerade och välskrivna texten får läsaren en grundläggande orientering i ämnesområdet turism med fokusering på just besöksnäringen.