Förlagets beskrivning

Tre Läsvärldar är en serie lättlästa böcker som utspelas i tre olika världar. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en bok själv. 

Nivå 3 innehåller sex små böcker av Catarina Garälv. Elevens läsförståelse följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar (till exempel sekvensbilder) som är utvecklade av Maria Wallström och Caroline Rodhe-Wallström.

På nivå 3 utökas det ljudenliga ordförrådet med ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet. Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression. Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet. På varje uppslag finns en inspirerande bild som anknyter till en längre text på sidan bredvid.