Förlagets beskrivning

Träningsglädje är ett utbildningsmaterial för ungdomar om träning. Materialet innefattar fyra delar; tre filmer och en lärarhandledning om kondition, styrka och rörlighet.

Filmerna ger i huvudsak svar på tre frågor: Varför skall man träna? Vad händer i kroppen när man tränar? Hur skall man träna? Fokus är på hälsoinriktad träning, Fysiologiska förklaringar integreras med handfasta förslag på hur man kan träna. Speltid 15-20 min/film. I lärarandledningen finns PowerPoint-bilder, frågor och svar till filmerna, förslag på pedagogiska modeller mm.