Förlagets beskrivning

I Träff på texten möter eleverna de texttyper som ingår i kursplanen i svenska: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande text. Arbetsgången utgår från en förenklad cirkelmodell och ger ett tryggt arbetssätt med stöttning som de behöver för att utveckla sitt läsande och skrivande. Gemensam genomgång I den gemensamma genomgången får eleverna gemensamt läsa och analysera en text som finns i elevboken. De får arbeta med textens språkliga uppbyggnad och språkliga drag i efterföljande uppgifter.