Förlagets beskrivning

TEXTER DIREKT - rakt in i hjärtat
Texter Direkt är en antologi för åk 7-9 och ingår i läromedelsserien Svenska Direkt för grundskolans senare del. Texter Direkt kan användas tillsammans med de andra böckerna i serien eller helt fristående.

Texter Direkt är indelad i tio teman: Att växa upp, Vänskap, Kärlek, Dagböcker, Val i livet, Hot och mobbning, Främlingsfientlighet, Ilska, Sorg och Barn i världen. Varje tema innehåller elevnära texter, text- och diskussionsfrågor samt bearbetningsuppgifter. Texter och uppgifter är utvalda och författade av Maria Heimer. 

Det är viktigt att läsa. Viktigast är att hitta riktigt bra texter som verkligen fångar läsaren. I Texter Direkt har du många av dessa texter samlade på ett och samma ställe.