Förlagets beskrivning

Text & tal fokuserar på de viktiga delar av det centrala innehållet i kursen Svenska 1 som handlar om att tala och skriva. Varje kapitel avslutas med konkretiserade kunskapskrav.

Text & tal består av nio kapitel med rubriker som ”Referat och källkritik”, ”Argumenterande text” och ”Språksociologi”. Här finns dessutom kapitel som behandlar språkriktighet, till exempel textbindning och skillnaden mellan formellt och informellt språk.