Förlagets beskrivning

Teknik Direkt är ett läromedel som väcker dina elevers intresse för teknik och lockar eleverna till kreativt tänkande genom praktiska erfarenheter. Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag.