Förlagets beskrivning

Teknik1 är ett basläromedel i teknik för gymnasiet och är anpassad för Gy 2011. Målgruppen är elever på TE.

Arbetsboken innehåller såväl instuderingsuppgifter som mer fria, projektbaserade arbetsuppgifter. Här får eleverna också användbara sammanfattningar av faktabokens alla kapitel - ett bra hjälpmedel att ha med sig i fortsatta studier. För att eleverna ska ha möjlighet att behålla boken efter kursens slut är priset satt på en låg nivå.