Förlagets beskrivning

Öppna en värld av tecken med hjälp av Teckenskatten. På ett lekfullt sätt får barn möjligheten att utforska teckenspråket som är många döva barns modersmål. Teckenskatten är också till för barn som vill lära sig tecken som stöd, TSS eller TAKK. Appen ger döva barn och barn med hörselnedsättning en möjlighet att förmedla sitt språk till sina hörande kompisar.