Förlagets beskrivning

Täcker talområdet 500-1000. Bjuder samtidig träning av addition/subtraktion och har en strukturerad metodik, långsam progression och tydlig layout.

Eleven arbetar med ett hundratal i taget, med många och varierande uppgifter. Praktiskt kopieringsmaterial i pdf-format, 378 sidor (inkl facit).

På förlagets hemsida finns demofilmer som beskriver läromedlet.