Förlagets beskrivning

Täcker talområdet 100-500. Bjuder samtidig träning av addition/subtraktion och har strukturerad metodik, långsam progression och tydlig layout. Eleven arbetar med ett hundratal i taget, med många och varierande uppgifter. Praktiskt kopieringsmaterial i pdf-format, 311 sidor (inkl facit).

På förlagets hemsida finns demofilmer som beskriver läromedlet.