Förlagets beskrivning

Ingår i Wendick-modellens serie om Taluppfattning, som är ett högaktuellt ämne. Finns för talområdena 0-5 och ända upp till 500-1000. Utan tiotalsövergångar och 0-100 Med tiotalsövergångar. 

Dessa grundläggande mattematerial har blivit mycket uppskattade för sin tydliga layout och strukturerade metodik med långsam progression. Med en stor mängd av varierande uppgifter för varje tal/talområde kan varje elev få den träningsmängd som den behöver för att sätta grunderna.