Förlagets beskrivning

Framsteg i matematiken är en serie som fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna. Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare.

Varje häfte tar upp ett område. Nivån i de tio häftena sträcker sig inom talområdet 1–100.  Tal och antal innehåller en genomgång av talen 0 till och med 20.