Förlagets beskrivning

I Tabeller och diagram 1 får eleverna arbeta med uppgifter inom talområdet 0 –100. Med hjälp av tabeller och diagram får eleverna träna på naturliga tal, del av antal, mätning av längd och tid, slumpmässiga händelser i experiment och spel, avläsa, tolka och skapa enkla tabeller och diagram, sortera data, samt beskriva resultat från enkla undersökningar.