Förlagets beskrivning

Karlebo svetshandbok är en överskådlig och grundläggande handbok som utförligt behandlar dagens samtliga svetsprocesser. Denna utgåva tar upp det senaste inom utvecklingen. Flera kompletteringar och ändringar har också gjorts.

Läs mer
Exempel på områden med mer genomgående förändringar är ett nytt avsnitt om mätteknik, kapitlet Gassvetsning, vissa delar av avsnittet om TIG-svetsning, avsnitten om lasersvetsning och laserskärning, en beskrivning av den nya svetsmetoden magnetpulssvetsning samt kapitlet Lödning.
När det gäller svetsmetoder och utrustning har boken anpassats till IIW och EWF:s riktlinjer för internationell svetsutbildning.