Förlagets beskrivning

I vår första del, Sveriges geografi, arbetar eleverna med kapitel som Vad är geografi?, Sverige - vårt land, Kartan, Så formades Sverige, Väder och klimat, Naturtillgångar. Förutom dessa övergripande geografikunskaper, får eleverna utforska olika livsmiljöer i Sverige. Dessa livsmiljöer är I fjällen, Vid älven, I skogen, I staden, Vid sjön, Längs kust och hav och I jordbruksbygden. Inom varje livsmiljö studeras sambanden mellan natur- och kulturlandskap. Eleverna kan jämföra och analysera de olika livsmiljöernas naturtillgångar och näringar, samt fördelningen av Sveriges befolkning.