Förlagets beskrivning

Svenska impulser för yrkesprogrammen är en bok som lotsar eleverna grundligt genom kursen Svenska 1.

Boken består av fem block som vart och ett fokuserar på viktiga moment i kursen som till exempel blocken "Det handlar om dig!, "Från tanke till text" och "Ordet är ditt". Dessutom finns det tre insprängda teman i boken: Yrkesliv, Film och Språk.