Förlagets beskrivning

Ett spännande läromedel för grundskolans senare del. Fyra läckra antologier med ett varierat texturval utgör stommen i materialet. Med hjälp av dessa sätter Svenska i dag litteraturen i centrum.

Svenska i dag Innehållet i Svenska i dag är modernt och anpassat för eleverna i dagens skola. De fyra antologierna innehåller en mängd olika texttyper och varierande...