Förlagets beskrivning

Svenska för mig är ett läromedel för kursen Svenska som andraspråk 1. 

Boken passar bra både i gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Den passar också för elever som kommer från Språkintroduktionsprogrammet då stort fokus ligger på att utveckla ordförståelse och fördjupa elevernas kunskaper i grammatik.