Förlagets beskrivning

För att kunna förbättra sin förmåga att analysera litteratur behöver eleverna öka sin referensram och förståelse för hur litteraturen påverkas av den tid i vilken den skrivs. Och tvärtom hur litteratur kan påverka sin samtid. Börge Ring har därför skapat en läsvänlig och tydligt strukturerad litteraturhistoria för åk 7-9, som hjälper eleverna att sätta litteraturen i ett historiskt och kulturellt sammanhang samtidigt som fokus hamnar på läsförståelse, lässtrategier och analys. Han går igenom ett urval av 100 texter som sträcker sig från forntid till nutid. Både elever och lärare får Svenska för dig - Litteraturhistoria som digitalbok och webbappen.