Förlagets beskrivning

Svenska Direkt är ett nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9.

Svenska Direkt är ett läromedel som tar fasta på att språk uppstår i mötet mellan människor, och utvecklas bäst tillsammans med andra.

Svenska Direkt ger många svar, men inte alla, den vill framför allt väcka elevernas lust att ta reda på mer.