Förlagets beskrivning

Svalan – språkträning är ett läromedel för nyanlända i åldern 10 – 16 år som från början integrerar de olika skolämnenas ord och begrepp i språkträningen. Det ger eleverna möjlighet att snabbare tillägna sig skolspråket och underlättar övergången till ordinarie undervisning. 

Svalan – språkträning kan användas av nyanlända elever i förberedelseklass, i sva-undervisning, tillsammans med modersmålslärare eller i den ordinarie undervisningen. Serien består av tre böcker som motsvarar olika kunskapsnivåer. Elever i olika åldrar men på samma nivå kan därför arbeta med samma bok. Det finns en tydlig progression både inom och mellan böckerna.
Gemensamt för de tre böckerna är att de vänder sig till de äldre eleverna i grundskolan (10 till 16 år) och att både innehåll och utseende är anpassat efter denna målgrupp.