Förlagets beskrivning

Läromedel för grundvux, årskurs 9, språkintroduktion och förberedelseklass, för elever som behöver hjälp att klara grundskolans matematik. Bokens tydliga struktur och lättlästa text hjälper eleven att behålla fokus. Summit sammanfattar grundskolans matematik på en grundläggande nivå vilket gör det lättare att klara kunskapskraven för matematik årskurs 9.

Digitalboken har inläst ljud för elever som behöver få texten uppläst. På så sätt kan boken hjälpa eleven med språkinlärningen.