Förlagets beskrivning

Summit grundläggande matematik omfattar hela grundskolans matematik

Serien har tydlig koppling till kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå samt grundskolan och är på flera olika sätt anpassad till ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska.